Privacy Policy

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này được cập nhật lần cuối vào ngày 05/10/2020.

Nhằm đảm bảo an toàn cho website và bảo mật thông tin cho khách hàng, Passio Golf Việt Nam đưa ra một số chính sách bảo mật thông tin cho cá nhân và tổ chức khi đăng ký tại website

Passio Golf Việt Nam hiểu rằng quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu của bạn (người sử dụng) là quan trọng. Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và thông tin cá nhân bạn cung cấp. Ngoài ra, thông tin bạn gửi cho Passio Golf Việt Nam để phản hồi lại yêu cầu cung cấp thông tin qua email hoặc các cách tiếp cận khác sẽ được xử lý theo Chính sách bảo mật này.

Qua việc truy cập trang web của chúng tôi và đăng ký liên hệ, đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với việc ràng buộc bởi Chính sách bảo mật này. Passio Golf Việt Nam có thể sửa đổi, cập nhật, bổ sung chính sách này vào mọi thời điểm. Bản sửa đổi có hiệu lực vào thời điểm chúng tôi cập nhật. Sau khi chính sách bảo mật được cập nhật, người dùng vẫn sử dụng website này có nghĩa là người dùng đã hiểu và đồng ý với Chính sách bảo mật của Passio Golf Việt Nam.

Mục đích thu thập thông tin

Việc thu thập thông tin qua website này sẽ giúp chúng tôi:

 1. Cung cấp dịch vụ theo đúng yêu cầu, sự quan tâm của người dùng (nếu có).
 2. Hỗ trợ người dùng khi có ý kiến thắc mắc một cách nhanh nhất.
 3. Ngăn ngừa các hoạt động xâm nhập, đánh cắp tài khoản và hoạt động giả mạo người đăng ký sử dụng.
 4. Liên lạc và làm việc trực tiếp với người sử dụng trong các trường hợp đặc biệt liên quan đến dịch vụ của Passio Golf Việt Nam.
 5. Trừ trong trường hợp có yêu cầu từ pháp luật: Passio Golf Việt Nam có trách nhiệm hợp tác cung cấp thông tin cá nhân người sử dụng khi có yêu cầu từ cơ quan tư pháp bao gồm: Viện kiểm soát, tòa án, cơ quan công an điều tra liên quan đến hành vi vi phạm pháp luật nào đó của người sử dụng. Ngoài ra, không ai có quyền xâm phạm vào thông tin cá nhân của người sử dụng.

 

Phạm vi thu thập thông tin

 1. Với tư cách là người truy cập, bạn không cần phải cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào để sử dụng trang web. Trang web này chỉ thu thập thông tin cá nhân được cung cấp một cách tự nguyện bởi người sử dụng.
 2. Bạn có thể đánh giá hoặc truy cập trang web của chúng tôi bất kỳ lúc nào mà không cần thông báo cho chúng tôi bạn là ai hoặc cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin cá nhân nào. Tuy nhiên, chúng tôi có thể thu thập thông tin tại trang web của mình theo hai cách: (a) trực tiếp (ví dụ: khi bạn cung cấp thông tin, chẳng hạn như tên, địa chỉ email, công ty, lĩnh vực quan tâm, để đăng ký nhận bản tin); và (b) gián tiếp (ví dụ: thông qua công nghệ trên trang web của chúng tôi).
 3. Nếu bạn chọn không cung cấp thông tin cá nhân bắt buộc để thực hiện yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể không cung cấp dịch vụ tương ứng phù hợp mong muốn của bạn.

 

Phạm vi sử dụng thông tin

 1. Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân để cung cấp cho bạn thông tin bạn yêu cầu, xử lý yêu cầu cho công việc trực tuyến và cho các mục đích khác. Trong một số trường hợp, để cung cấp và giải đáp đúng yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp thêm thông tin cùng lý do sử dụng đi kèm.
 2. Chúng tôi không cố gắng theo dõi thông tin cá nhân của bạn để nhận dạng bạn, nhưng thu thập các thông tin liên hệ này để tạo định tuyến lưu lượng truy cập web, chẩn đoán sự cố với máy chủ quản trị trang web của chúng tôi.
 3. Để hiểu rõ hơn cách bạn tương tác với trang web của chúng tôi và các dịch vụ, dựa trên đó, có thể thiết kế lại, nâng cấp trang web cho mục đích cung cấp trải nghiệm và sử dụng tốt hơn cho bạn.
 4. Để đáp ứng hơn nữa các yêu cầu của bạn về sản phẩm và dịch vụ.
 5. Để liên hệ với bạn với mục đích phát triển mối quan hệ kinh doanh.
 6. Để phản hồi ý tưởng của bạn và/hoặc cung cấp cho bạn thông tin liên quan theo yêu cầu của bạn.
 7. Để liên hệ với bạn cho mục đích tiếp thị, chẳng hạn như khảo sát khách hàng.
 8. Để thông báo cho bạn các thông tin về giải pháp tư vấn của Công ty của chúng tôi.
 9. Tuân thủ các quy định trong luật hiện hành.
 10. Bất cứ lúc nào, bạn cũng có thể yêu cầu chúng tôi ngừng gửi thông báo qua email hoặc các kênh lên lạc khác được cung cấp để phản hồi lại việc bạn cung cấp thông tin cá nhân qua trang web này.

 

Cam kết bảo mật thông tin người sử dụng

 1. Passio Golf Việt Nam cam kết an toàn thông tin người sử dụng đăng ký với chúng tôi. Chúng tôi cam kết không trao đổi mua bán thông tin người sử dụng vì mục đích thương mại. Mọi sự chia sẻ và sử dụng thông tin người dùng chúng tôi cam kết thực hiện theo chính sách bảo mật.
 2. Passio Golf Việt Nam bảo vệ dữ liệu cá nhân của người sử dụng theo luật hiện hành và chính sách bảo mật dữ liệu của chúng tôi. Ngoài ra, Passio Golf Việt Nam duy trì các biện pháp kỹ thuật và tổ chức thích hợp để bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn tránh khỏi bị mất, sử dụng sai mục đích, thay đổi hoặc phá hủy.
 3. Chính sách bảo mật chỉ áp dụng những thông tin người dùng đăng ký trên website chính thức https://passiogolf.vn của chúng tôi. Mọi thông tin người dùng đăng ký trên những website hoặc địa chỉ khác đều không thuộc phạm vi hiệu lực của Chính sách bảo mật thông tin này.

Quyền hợp pháp của người sử dụng liên quan đến dữ liệu cá nhân

Người sử dụng có thể có một số quyền theo luật địa phương của người sử dụng liên quan đến thông tin cá nhân mà Passio Golf Việt Nam nắm giữ về người sử dụng.

 1. Người sử dụng có quyền yêu cầu sửa đổi, cập nhật dữ liệu cá nhân của người sử dụng nếu thông tin không còn chính xác (ví dụ: nếu bạn thay đổi địa chỉ) và hoàn thiện dữ liệu cá nhân không đầy đủ.
 2. Người sử dụng có quyền yêu cầu Passio Golf Việt Nam xóa, ngừng xử lý, hạn chế việc xử lý dữ liệu cá nhân của bạn, quyền cung cấp thông tin cá nhân của bạn và/hoặc rút lại sự đồng ý của bạn đối với việc xử lý.

  Điều này có thể không áp dụng nếu có các lý do pháp lý khác để tiếp tục xử lý.

  Xin lưu ý rằng chúng tôi cần bạn chứng minh bạn là ai trước khi chúng tôi cung cấp cho bạn bất kỳ thông tin nào.

 3. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến quyền riêng tư khi sử dụng trang web hoặc bất kỳ vấn đề nào khác (trong phạm vi của chúng tôi), vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ email. Liên hệ

Liên kết khác

01 Liên kết đến website khác

Website có thể dẫn đến một số liên kết tới trang web hoặc nguồn dữ liệu từ các công ty thành viên, đơn vị khác của Passio Golf Việt Nam. Người sử dụng tự chịu trách nhiệm khi truy cập các liên kết này. Passio Golf Việt Nam không tiến hành thẩm định hay xác thực nội dung, tính chính xác, quan điểm thể hiện tại các trang web và nguồn dữ liệu liên kết này. Passio Golf Việt Nam từ chối bất cứ trách nhiệm pháp lý nào liên quan tới tính chính xác, nội dung thể hiện, mức độ an toàn và việc cho hiển thị hay che đi các thông tin trên các trang web và nguồn dữ liệu nói trên.

02 Liên kết từ website khác

Passio Golf Việt Nam không cho phép bất kỳ nhà cung cấp dịch vụ Internet nào được phép “đặt toàn bộ” hay “nhúng” bất kỳ thành tố nào của Website này sang một trang khác hoặc sử dụng các kỹ thuật làm thay đổi giao diện/hiển thị mặc định của website https://passiogolf.vn/ mà chưa có sự đồng ý của Passio Golf Việt Nam.

03 Miễn trừ trách nhiệm

Thông tin hiển thị trên website này không đi kèm bất kỳ đảm bảo hay cam kết trách nhiệm từ phía Passio Golf Việt Nam về sự phù hợp của thông tin, dịch vụ mà người sử dụng lựa chọn.

Passio Golf Việt Nam từ chối trách nhiệm hay đưa ra đảm bảo rằng website sẽ không có lỗi vận hành, an toàn, không gián đoạn hay tính chính xác, đầy đủ và đúng hạn của các thông tin hiển thị.